Algemene voorwaarden

 

Algemeen
Op deze pagina vind je de algemene leverings-, verkoop en betalingsvoorwaarden van Hip And More, gevestigd in
Almere. Hip And More is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 55253679

BTW - ID NL001972420B69
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met Hip And More.

 

Opdracht aanvaarding
Alle opdrachten en bestellingen worden volgens de algemene voorwaarden aangenomen en
dienovereenkomstig verwerkt. Je aanvaardt deze voorwaarden bij het gebruik van het Hip And More
bestelsysteem.

 

Artikel 1 - Prijzen

1.1 De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten

1.2 Alle prijzen bij Hip And More zijn inclusief 21% BTW

 

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen hebben geen invloed op reeds bestelde producten

2.2 Voor aanbiedingen geldt zolang de voorraad strekt

2.3 Aanbiedingen gelden niet in combinatie met andere kortingen

2.4 Aanbiedingen gelden niet standaard voor nabestellingen, tenzij dit duidelijk aangegeven is

 

Artikel 3 - Verzenden

3.1 Hip and More rekent bij bestelde producten de geldende verzendkosten afhankelijk of het pakket door de brievenbus past

3.2 De verzendkosten voor pakketpost is €4,50 

3.4 Hip and More zal er alles aan doen om uw bestelde product dezelfde werkdag te verzenden, het kan echter voorkomen wegens drukte dat de verzending later zal zijn, maar binnen 5 werkdagen. Mocht er onverhoopt vertraging zijn dan stelt Hip And More u hiervan op de hoogte

3.5 Hip And More is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door POST NL

3.6  Hip And More is niet aansprakelijk voor evt. schade/verlies indien een bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres

 

Artikel 4 - Retour

4.1 Mocht een artikel niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u deze aan ons retour zenden. Dit kan alleen nadat hier schriftelijk contact over is geweest binnen veertien dagen na ontvangst van het product. Het aanmelden van een retour dient u te doen op info@hipandmore.nl

4.2 Na het aanmelden van een retour ontvang u van Hip And More een e-mail met verdere instructies.

4.3 Het artikel moet onbeschadigd zijn en in de originele verpakking zitten. Tevens mogen de producten niet gedragen zijn

4.4 U dient het pakket onbeschadigd, in de originele verpakking, op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren, voorzien van uw naam, bestelnummer en bankrekening nummer

4.5 Na ontvangst van de retourzending zullen wij u het aankoop bedrag minus de verzendkosten terug betalen, binnen 14 werkdagen. Voorwaarden zijn wel dat de geretourneerde producten onbeschadigd zijn

4.6 De verantwoordelijkheid van het geretourneerde artikel ligt bij de klant totdat deze weer in het bezit is van Hip And More en u een schriftelijke bevestiging heeft  dat de geretourneerde artikelen weer in het bezit zijn van Hip And more

 

Artikel 5 - Herroeping

5.1  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5.2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie voorwaarden Artikel 4 - Retour

 

Artikel 6 - Garantie

6.1 Sommige artikelen worden met de hand gemaakt en kunnen dus in kleur en uitvoering iets verschillen als op de
foto. Dit valt niet onder de garantieclaim
6.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen
veroorzaakt door het dragen van de sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Hip And More
6.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u een nieuw artikel, of mocht het artikel niet
meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig product naar keuze.
6.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd voorafgaand aan de retourzending contact te worden opgenomen
met info@hipandmore.nl  Vermeld uw naam, adres en woonplaats, factuurnummer en om welk artikel het gaat. U
ontvangt per e-mail een reactie.
6.5 De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Hip And More doet er alles aan om een zo goed mogelijk product te leveren. Alle producten bezitten dan ook
die eigenschappen die u bij normaal gebruik mag verwachten. Na ontvangst van de artikelen dient u deze direct te
controleren. Mochten deze niet aan uw verwachtingen voldoen, niet conform uw bestelling zijn of niet voldoen aan
de beschrijving op de website dient u dit per ommegaande per email info@hipandmore.nl  aan ons te melden. Wij
zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen per mail of telefonisch en samen kijken we naar de beste oplossing.
7.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Hip And More is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld.Hip And More kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is.Hip And More is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld
verstrekt.
7.3 Hip And More is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
7.4 Hip and More is niet aansprakelijk voor de schade aan uzelf/kleding/derden die kan ontstaan door het dragen
van of het gebruik van de producten uit de webshop. Laat de producten niet onbewaakt achter, zodat iemand zich
hieraan kan verwonden of kan verslikken.

7.5. Een aantal producten van onder andere Bauer Basics en Ibiza Hairwraps zijn Hand Made, dit kan betekenen dat ze nooit hetzelfde kunnen zijn. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend 

 

Artikel 8 - Overmacht 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hip And More in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat Hip And More gehouden is tot enige schadevergoeding

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschil

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Met klachten kunt u schriftelijk terecht info@hipandmore.nl  Hierop zal uiterlijk binnen 10 dagen worden gereageerd, dan wel geïnformeerd dat de afhandeling meer tijd vergt.
9.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter

 

Artikel 10 - Privacybeleid

10.1 Dit privacybeleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en wordt niet verstrekt aan derden.
10.2 Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u door Hip And More uitsluitend voor intern gebruikt

 

Artikel 11 - Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina/webshop en andere uitingen van Hip And More mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Hip And More

Hip And More
info@hipandmore.nl
Kamer van Koophandel nummer: 55253679
BTW nummer: NL174313421B01